Ndikimi psikologjik i ngjyrave tek njeriu

Katër janë ngjyrat primare psikologjike – ngjyra e kuqe, blu, e verdhë dhe e gjelbër. Ato lidhen respektivisht me trupin, mendjen, emocionet dhe ekuilibrin thelbësor mes këtyre të trijave.

E VERDHE

Optimizëm, Gëzim, Energji , Loje ndjenjash, Rrezik,  Kreativitet, Freski!

E verdha përfaqëson diellin.Ajo është symbol I lumturise dhe gëzimit por mund te perfaqesoje edhe mashtrimin. Ne shume kultura ajo merr kuptime te ndryshme: Ne Japoni përfaqëson kurajon,ne Indi simbolizon  paqen.E verdha e merr kuptimin e saj në shoqëri me ngjyra te tjera.

E  Verdhë  + Gri neutral e + e Zeze = Pamje “High Tech” dhe Elegante 
E  Verdhe + Blu = Kontastante
E Verdhë + E Kuqe =  Eksituese ,e nxehtë