Ndikimi psikologjik i ngjyrave tek njeriu

Katër janë ngjyrat primare psikologjike – ngjyra e kuqe, blu, e verdhë dhe e gjelbër. Ato lidhen respektivisht me trupin, mendjen, emocionet dhe ekuilibrin thelbësor mes këtyre të trijave.

Misioni.

Të sjellë harmoninë dhe arsyeshmërinë objektive për përdorimin e ngjyrës në të gjitha aspektet e jetës - lehtësimin e dhembjes e zgjedhjen e ngjyrave, duke kursyer kohën, paratë, duke larguar  pasigurinë dhe duke fuqizuar e mendimin e njerëzve për të zgjedhur ngjyrat e drejta në çdo kohë ... me besim absolut.