RALI COLOR JO VETEM

CILESI POR EDHE SHENDET

Rali Color mbron konsumatoret duke I ofron klientit Boje ekologjike, me perberes eco per perdorim te brendshem dhe te jashtem,  Perberja siguron mos lagshmerine e siperfaqeve, cilesi izoluese dhe mbrojtje per nje kohe te gjate nga fenomenet e natyres, ndotjeve atmosferike, apo ndryshime te menjehershme te temperaturave.

1. Kurseni para
2. Ngjyre e njejte edhe pas shume viteve
3. Aplikohet dhe perhapet lehte ne siperfaqe.
4. Krijon nje siperfaqe te bute mat.
5. Nuk permban amoniak dhe eshte e lire nga komponente organike qe qendrojne ne ambient dheper kete rekomandohet per perdorim ne dhoma femijesh, spitale, shkolla etj.

Mjedisi i brendshëm dhe ai i jashtëm janë ndër faktorët më të rëndësishëm në rritjen e shëndetshme të fëmijëve,të cilët më shumë se kushdo, preken nga ajri i intoksikuar.Por me keqardhje nuk arrijmë të vërejmë realisht ndotjen e madhe që duhet të durojnë në mjediset e brendshme, ku ata jetojnë: në shtëpi, shkollë e kopshte.
Në një kohë që ulja e ndotjes në mjediset e jashtme kërkon masa drastike, shpesh të pa mundura si pasojë e kostove të larta,
ndotjet në mjediset e brendshme më së shumti janë pasojë e mungesës së informacionit dhe neglizhences.
Në botë vuajnë dhe vdesin shumë njerëz, pikërisht si pasojë e sëmundjeve respiratore, që lidhen me elementët toksikë.
Vetëm në mjediset e brendshme (plastika e muret e lyera me bojë 'zmalto' që shkarkojnë në mënyrë të vazhdueshme agjentë toksikë mjaft të dëmshëm për shëndetin).Lyerja e mureve nuk duhet të bëhet me bojra që përmban element të rrezikshëm toksik.Disa bojra përmbajnë hidrokarbure të klorinuara dhe tretësa organikë,metale të rënda, tretës dhe mbetje organike.